Praktikertjänst Röntgen Ellenbogen - med drop in

Praktikertjänst Röntgen Ellenbogen driver verksamheten i Malmö på uppdrag av Region Skåne. Vi finns intill Läkarhuset Ellenbogen.

 

 


Remiss krävs och vi utför: 

  • Allmän röntgen - Skelett- och lungröntgen (inkl hälsoundersökning) samt gastrointestinala och urologiska undersökningar 
  • Ultraljudsdiagnostik 
  • DT (datortomografi) 
  • MR (magnetkamera, 1.5 Tesla) 

För de flesta undersökningar krävs ingen tidsbeställning eftersom röntgenavdelningen har drop-in system. Av medicinska skäl måste undersökningar som kräver patientförberedelser tidsbeställas (mag-tarmkanal, urografi, ultraljudsundersökningar, DT och MR).

Aktuella väntetider   2018-04-29

Uppdaterad 25 april, 2017