Praktikertjänst Röntgen Dalen

Röntgenavdelningen ligger i Dalens Sjukhus med goda kommunikationer, nära tunnelbana och bussar.

Vi har drop-in system, d v s ingen tidsbeställning för skelett- och lungundersökningar.

Vi erbjuder:

  • Skelett- och lungundersökningar
  • Ultraljudsundersökningar inklusive tappning av pleuravätska och bukvätska

Patientavgiften är 200 kronor. Remiss krävs.

Röntgenläkare

Dr Anders Adolfsson, verksamhetschef
Dr Jolanta Bernholc
Dr Peter Jansson
Dr Viktor Sighvatsson
Dr Li Lindeberg
Dr Christopher Hedbeck

Avdelningschef

Anna Bromberg Stolt

Sonograf

Ulrik Persson

Uppdaterad 15 februari, 2017