Praktikertjänst Röntgen Handen

Röntgenavdelningen ligger i Handens Närsjukhus med goda parkeringsmöjligheter.

Vi har Drop-in (ingen tidsbeställning) för skelett- och lungröntgenundersökningar.

Vi erbjuder: 

  • Skelett- och lungundersökningar 
  • Ultraljudsundersökningar inklusive tappning av pleuravätska och bukvätska

Patientavgiften är 200 kronor. Remiss krävs.

Röngenläkare

Dr Anders Adolfsson verksamhetschef
Dr Jolanta Bernholc
Dr Peter Jansson
Dr Viktor Sighvatsson
Dr Li Lindeberg
Dr Christopher Hedbeck

Avdelningschef

Anna Bromberg Stolt

Uppdaterad 15 februari, 2017