Praktikertjänst Röntgen Odenplan

Röntgenavdelningen ligger i Läkarhuset Odenplan och i nära anslutning till tunnelbana. Parkeringsmöjligheter finns bekvämt i Odengaraget (infart Gyldengatan).

Vi har drop-in system för skelett- och lungundersökningar.

Av medicinska skäl måste undersökningar som kräver patientförberedelser tidsbeställas. Akuta och subakuta undersökningar utförs vid behov (även DT och MR) efter telefonkontakt.

Patientavgiften är 200 kronor. Remiss krävs.

 

Vi erbjuder: 

 • Skelett- och lungundersökningar 
 • Ultraljudsundersökningar
 • DT  (datortomografi)
 • MR (magnetkamera, magnetisk resonanstomografi)
 • Bentäthetsmätning 
 • Barnradiologi.
  • Skelettröntgen inklusive skelettmognadsbedömningar
  • Lungröntgen
  • Ultraljud
  • MR
 • Interventionell radiologi.
  • Ultraljuds- och DT-ledda biopsier
  • Styrd ledpunktion med blockad/kortison
  • Nervrotsblockader
  • Diskografier (enbart remiss från specialist).

Röntgenläkare

Dr Lars Westman, verksamhetschef
Dr Bengt Isberg
Dr Mårten Bångstad
Dr Ulf Hesser 
Dr Filip Strömberg
Dr Ralf Kallman

Avdelningschef

Annika Nordfeldt

Uppdaterad 26 juni, 2017