Undersökningsmetoder

Röntgenstrålningen upptäcktes av Conrad Wilhelm Röntgen 1895. Sedan dess har den använts för avbildning av kroppen, framför allt skelett, lungor och hjärta, men med hjälp av kontrastmedel kan även mag-tarmkanal, urinvägar och kärl avbildas.

Utvecklingen har senaste tiden gått snabbt med utveckling av datortomografimetod (skiktröntgen) och användandet av digital teknik vilket innebär att bilden lagras digitalt och visas på dator. Röntgenbildarkiven försvinner snart helt. Andra metoder som används på röntgenavdelningen är ultraljud och magnetkameraundersökning, som ej använder sig av röntgenstrålar (joniserande strålning) utan ljudvågor respektive radiovågor och magnetfält. 
 
Läs mer om våra undersökningar i menyn till vänster.

Uppdaterad 23 februari, 2018