Praktikertjänst Röntgen BröstCentrum City

Avdelningen är centralt belägen mitt i city nära tunnelbana Hötorget och Stockholms central.

BröstCentrum City utför kliniska mammografier med tillhörande undersökningar i samarbete med Bröstcentrum Capio S:t Görans sjukhus. 

Vi eftersträvar hög diagnostisk säkerhet, korta väntetider och bra patientbemötande.

Vi utför på remiss:

  • Klinisk mammografi
  • Ultraljud bröst/armhåla
  • Cell- och vävnadsprov från bröst/armhåla
  • Mjölkgångsröntgen

Remiss från läkare krävs alltid för att bli undersökt hos oss. Tillhör du inte Capio S:t Görans sjukhus upptagningsområde skall det i remisstexten tydligt framgå att du vill bli undersökt på BröstCentrum City. Du kan beställa tid per telefon eller skicka in remissen till mottagningen. Remisserna som skickas in prioriteras och kallelse skickas per brev. Har du några frågor kontakta oss gärna på BröstCentrum City.

Vårt koncept med mammografi, eventuellt ultraljud och biopsi vid ett och samma tillfälle förkortar utredningstiden för patienten.

Sammantaget tar mammografi, ultraljudsundersökning och punktion ca 45 minuter att utföra. Vid eventuell punktion skickas provtagningsmaterialet till Unilabs på Capio S:t Görans sjukhus för analys. Snabbsvar erhålls på alla patienter med misstänkt cancer. Vid kliniskt/ radiologiskt misstänkt bröstcancer får patienten återbesök till bröstkirurg från Capio S:t Görans sjukhus på BröstCentrum City inom 1-2 veckor för diagnosbesked och vidare omhändertagande.

Varje vecka medverkar en röntgenläkare från BröstCentrum City i multidisciplinära konferenser på Capio S:t Görans sjukhus.

På BröstCentrum City finns även Drottningmottagningen som tar emot försäkrade patienter med symtom från brösten.

För mer information:
1177.se (sjukvårdsrådgivning), Capio S:t Görans sjukhus, Drottningmottagningen

Läkare

Jonas Kierkegaard, verksamhetschef
Edit Herterich
Hans Lundquist

Avdelningschef

Katarina Byström Jakobsson

Uppdaterad 23 februari, 2018