Varför Praktikertjänst Röntgen

Röntgen och andra former av bild- och funktionsdiagnostik är idag centrala verktyg i sjukvårdens dagliga arbete. Genom att helt fokusera på effektiva tjänster inom detta område, har Praktikertjänst Röntgen AB som är ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänst AB, blivit ett av landets ledande privata röntgenföretag.

Vår organisation är skräddarsydd för att möta den öppna vårdens alla behov. Vi utför allmän röntgen, ultraljudsdiagnostik, mammografi, bentäthetsmätning, datortomografi och magnetisk resonanstomografi. Vi arbetar helt digitalt och genom samverkan mellan våra röntgenavdelningar kan vi erbjuda remittenter och patienter drop-in eller tidsbokade undersökningar med kort eller ingen väntetid alls.

Om du har en remiss för skelett- eller lungröntgen behöver du inte boka tid. Du kan komma till oss direkt på så kallad drop-in. Till övriga undersökningar, t ex datortomografi, magnetkameraundersökning och ultraljud behöver du däremot boka tid.
Öppettiderna för drop-in hittar du på våra röntgenavdelningars sidor, tiderna kan skilja mellan röntgenavdelningarna.

Det är några exempel på hur vi arbetar för att kunna erbjuda kostnadseffektiv bilddiagnostik av högsta kvalitet – till nytta för både patienter och remittenter.

Uppdaterad 23 februari, 2018