Om Praktikertjänst Röntgen

Röntgen och andra former av bild- och funktionsdiagnostik är idag centrala verktyg i sjukvårdens dagliga arbete. Genom att helt fokusera på effektiva tjänster inom detta område, har Praktikertjänst Röntgen som är ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänst, blivit ett av landets ledande privata röntgenföretag.

Praktikertjänst Röntgen (tidigare Medicinsk Röntgen) grundades för mer än 50 år sedan och är inom sitt område marknadsledande i Sverige. Under 2017 utförde företaget sammanlagt ca 347 000 undersökningar. I företaget arbetar ca 170 medarbetare. Flera av avdelningarna har varit verksamma i decennier och är väl etablerade bland såväl remittenter som patienter.

Prova ett samarbete med oss när du behöver använda bild som underlag i dina diagnoser. Praktikertjänst Röntgen är sjukvårdens stöd i arbetet  - före, under och efter det att bilden är tagen.

Med tiden bygger våra remittenter en trygg relation till röntgenläkarna på den mottagning som ligger närmast, men tack vare vår digitala plattform kan samtliga radiologer inom Praktikertjänst Röntgen delta i bedömningen av varje bild. Det innebär att du alltid har tillgång till vår samlade radiologiska kompetens. Din röntgenläkare kan i varje ögonblick konsultera en lämplig specialist för en kompletterande bedömning.

Den digitala bildhanteringen underlättar även kommunikationen mellan oss och våra remittenter. Våra undersökningar går snabbare att genomföra – och om du kopplar upp dig mot oss med våra kvalitetssäkrade MeR-tjänster kan du granska bilderna direkt i vår databas.

Vi har även möjlighet att ta emot e-remisser och skicka e-svar via LabPortalen. Det är en webbaserad tjänst för elektroniska remisser och svar som innebär många tidsbesparande fördelar, jämfört med traditionell remisshantering på papper.

Praktikertjänst Röntgen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 - 14001.

Uppdaterad 23 februari, 2018